Mobilní volání

Mobilní volání pro nás pro všechny, kterým se nevyplatí neomezené tarify
  • Základní tarify – ceny jsou uvedeny včetně DPH
  • Tarifikace volání 60+1
  • Neprovolané minuty se převádí do následujícího zúčtovacího období
  • Změna tarifu je možná (bez poplatku) vždy ke konci účtovacího období
  • Ke každému tarifu můžete přiobjednat data (internet v mobilu).

Přenos čísla ZDARMA10 minut do všech sítí zdarma
Minuta do sítě 99mobile
SMS do sítě 99mobile
1,49 Kč
Minuta do ostatních sítí
SMS do ostatních sítí
1,49 Kč
MMS
3,99 Kč
Volná data
--------
Měsíční paušál  49 Kč
Bez úvazku
1 měsíc výpovědní lhůta
60 minut do všech sítí zdarma
Minuta do sítě 99mobile
SMS do sítě 99mobile
0,49 Kč
Minuta do ostatních sítí
SMS do ostatních sítí
1,49 Kč
MMS
3,99 Kč
Volná data
--------
Měsíční paušál  99 Kč
Bez úvazku
1 měsíc výpovědní lhůta
60 minut do všech sítí zdarma
+ 300 MB dat
Minuta do sítě 99mobile
SMS do sítě 99mobile
0,49 Kč
Minuta do ostatních sítí
SMS do ostatních sítí
1,49 Kč
MMS
3,99 Kč
Volná data
300 MB
Měsíční paušál  199 Kč
Bez úvazku
1 měsíc výpovědní lhůta

100 SMS + 50 minut
do všech sítí zdarma
Minuta do sítě 99mobile
SMS do sítě 99mobile
0,49 Kč
Minuta do ostatních sítí
SMS do ostatních sítí
1,49 Kč
MMS
3,99 Kč
Volná data
--------
Měsíční paušál  200 Kč
Bez úvazku
1 měsíc výpovědní lhůta
200 minut do všech sítí zdarma
Minuta do sítě 99mobile
SMS do sítě 99mobile
0,49 Kč
Minuta do ostatních sítí
SMS do ostatních sítí
1,49 Kč
MMS
3,99 Kč
Volná data
--------
Měsíční paušál 249 Kč
Bez úvazku
1 měsíc výpovědní lhůta
400 minut do všech sítí zdarma
Minuta do sítě 99mobile
SMS do sítě 99mobile
0,49 Kč
Minuta do ostatních sítí
SMS do ostatních sítí
1,49 Kč
MMS
3,99 Kč
Volná data
--------
Měsíční paušál 399 Kč
Bez úvazku
1 měsíc výpovědní lhůta
Jednorázové poplatky společné pro nabízené tarify
Nové telefonní číslo Zdarma
Aktivace služby SIM 49 Kč
Ceny za doplňkové služby
Poplatek za ztrátu SIM 129 Kč
Poplatek za znovu vystavení nové SIM 129 Kč
Tištěné vyúčtování 19 Kč
Poplatek za dohledání špatně zadané platby 59 Kč
Poplatek za upomínku 121 Kč


Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Kompletní ceník  zde.99mobile    MITRANET.CZ je partnerem společnosti MAXPROGRES mobile s.r.o.

HOTLINE +420 777 682 510