Technik

Na této strance můžete nalézt seznam dříve používaných a podporovaných zařízení v domácích sítích připojených k síti MITRANET.CZ a rovněž seznam doporučených zařízení, které Vám zabezpečí kvalitní datovou službu.

Jako poskytovatel Vám nemůžeme odpovídat za funkčnost, kvalitu či provoz jiných zařízení, které nejsou na seznamu schválených zařízení. Připojení jiných zařízení než zařízení schválených poskytovatelem je možné jen na výlučnou odpovědnost uživatele.

Dříve používaná zařízení:

  • Netis WF-2411
  • Netis WF-2780

Preferovaná zařízení:

  • Mikrotik: RB941
  • Mikrotik: RB951
  • Mikrotik: RB2011
  • Mikrotik: RB3011