Pro využívání televizní služby potřebujete internetovou linku MITRANET.CZ. Důvodem je technické zázemí a vysoká stabilita linky, která je pro všechny funkce této televize životně důležitá. Tyto nároky zvládáme na jedničku.

Jak to u Vás technik zapojí?

Jak vas pripojime - schema